Şəfa Nəzərli

9 ildir ki, təhsildə İKT üzrə təlimlər keçir. İnteraktiv resurs hazırlığı, elektron lövhələrin işləmə qaydası və proqram təminatı, təhsildə İKT üzrə təlimçidir.

TƏHSİL ALDIĞI İXTİSASLAR

-Riyaziyyat

-İT-İdarəetmədə informasiya sistemləri

-İnsan resursları

İŞLƏDİYİ QURUMLAR

Smart Technologies (Təhsildə İKT üzrə mütəxəssis,Təlimçi metodist)

İdrak liseyi(Məntiq müəllimi)

Femida təhsil mərkəzi(Riyaziyyat, İnformatika, Məntiq müəllimi)

Zəka akademiyası (Riyaziyyat, İnformatika, Məntiq müəllimi)

Odlar Yurdu Universiteti (Riyaziyyat, İnformatika, Məntiq müəllimi)