Yalçın Məmmədli

2018-ci ildən Python (Django) developer və Python tyutor kimi fəaliyyət göstərir.

İŞLƏDİYİ QURUMLAR

Deliveroff – Python developer

Private Python Instructor

Pragmatech Academy – Python tutor assistant